ရန်ကုန်စတော့အိပ်ချိန်း စာရင်းဝင်ခွင့်ပြုခြင်း (Amata Holding Public Co., Ltd.)

29 Dec 2020


ရန်ကုန်စတော့အိပ်ချိန်း စာရင်းဝင်ခွင့်ပြုခြင်း (Amata Holding Public Co., Ltd.)

ရန်ကုန်စတော့အိပ်ချိန်းသည် Amata Holding Public Co., Ltd. မှတင်ပြလာသည့် လျှောက်လွှာများကို စီစစ်ခြင်းနှင့် စာရင်းဝင်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ပြီးနောက်၊ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ လဲလှယ်ရောင်းဝယ်ရေးဥပဒေ၊ အခန်း ၄၁ (ဂ) နှင့် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ စာရင်းဝင်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစည်းမျဉ်းများ၊ အပိုင်း (၇) နှင့် (၈) တို့နှင့်အညီ ကုမ္ပဏီအား ၂၈.၁၂.၂၀၂၀ နေ့ရက်တွင် စာရင်းဝင်ခွင့်ပြုလိုက်ပါကြောင်း တင်ပြလိုက်ပါတယ်။