​အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း

14 Nov 2019


​အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း

Amata Holding Public Co.,Ltd အထူးအထွေထွေ အစည်းအဝေးနှင့်နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေး ဖိတ်ကြားစာများကို ရှယ်ယာရှင်များထံသို့ စာတိုက်မှ ပေးပို့မည် ဖြစ်ပါသောကြောင့်

လိပ်စာအပြောင်းအလဲရှိပါက Amata Holding phone

  • 09 899044077
  • 09 899044088
  • 09 899044099 သို့

၁၈.၁၁.၂၀၁၉ နံနက် ၁၀:၃၀ ထက်နောက်မကျဘဲ အကြောင်းကြားပေးပါရန် လေးစားစွာဖြင့် အသိပေးအပ်ပါသည်။​