အများပြည်သူသို့ ကမ်းလှမ်းရောင်းချရန် သတ်မှတ်ထားသော ခန့်မှန်းအချိန်ဇယား​

28 Aug 2018


အများပြည်သူသို့ ကမ်းလှမ်းရောင်းချရန် သတ်မှတ်ထားသော ခန့်မှန်းအချိန်ဇယား​
မြန်မာနိုင်ငံ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင်မှ အတည်ပြုပေးသည့်ရက်စွဲ​ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၈ ရက်နေ့​
ကမ်းလှမ်းချက် စတင်လက်ခံမည့်ရက်စွဲ​ ၂၀၁၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၂၀ ရက်နေ့ မှ
ကမ်းလှမ်းချက် ပိတ်သိမ်းမည့်ရက်စွဲ​ ၂၀၁၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့ ထိ
ကမ်းလှမ်းသည့်အစုရှယ်ယာများကို ခွဲဝေပေးမည့်ရက်စွဲ​ ၂၀၁၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့​
အစုရှယ်ယာဝယ်ယူခွင့်ရရှိသည့် လျှောက်ထားသူ (ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ) ထံ အကြောင်းကြားမည့်ရက်စွဲ ၂၀၁၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၅ ရက်နေ့​
မအောင်မြင်သော (သို့မဟုတ်) တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမအောင်မြင်သော လျှောက်ထားသူများအတွက် ငွေပြန်အမ်းမည့်နေ့ရက် ၂၀၁၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၈ ရက်နေ့​
အောင်မြင်သောလျှောက်ထားသူများထံ အစုရှယ်ယာလက်မှတ်များ ဖြန့်ဝေမည့်နေ့ရက်​ ၂၀၁၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၂ ရက်နေ့